Mezinárodní sociální a humanitární práce (Bc.)

Uplatni se jako humanitární či sociální pracovník v ČR i v zahraničí. Během studia zažiješ řadu zajímavých praxí v Česku, Evropě i v zemích mimo Evropu.

Chceš během výuky zažít zátěžový či psychosociální výcvik a výcvik v poskytování psychologické první pomoci?
Chceš se učit netradičním způsobem (modulové učení, projektové učení)?
Chceš se zdokonalit v angličtině?
Chceš mít dva tituly z jedné lavice?

Studijní program

Studijní program zajišťuje katedra křesťanské sociální práce CMTF UPOL ve spolupráci s CARITAS – Vyšší odbornou školou sociální v Olomouci, což ti umožňuje absolvovat více hodin praxe, než je pro bakalářské programy běžné, i získat dva tituly: bakalář (Bc.) a diplomovaný specialista (DiS.). Budeš studentem obou škol zároveň a můžeš využívat veškeré možnosti či zařízení, které nabízejí.

Naučíš se mnoho užitečného pro profesní i osobní život

Naučíš se pracovat se zranitelnými a vyloučenými skupinami jak v zahraničí, tak v ČR. Budeš vědět, jak poskytovat pomoc po katastrofách či hromadných neštěstích a taky budeš znát způsoby, jak jim předejít. Dozvíš se, jak řešit globální problémy na lokální úrovni (chudoba, migrace, šíření chorob) a jak pracovat s náboženskou a kulturní odlišností .

Zorientuješ se v právních předpisech ČR i mezinárodních smlouvách.

Osvojíš si metody a techniky výzkumu v sociální práci.

Seznámíš se s ekonomikou neziskových organizací včetně finančního managementu.

 Získáš zkušenosti během povinné zahraniční praxe v zahraničí.

Seznámíš se se systémem krizové pomoci a fungování integrovaného záchranného systému.

Můžeš se těšit na důkladnou a komplexní teoretickou i praktickou průpravu postavenou na úctě ke kulturním a duchovním hodnotám.

Kam dál?

Po třech letech prezenčního studia budeš teoreticky i prakticky připraven(a) na to, aby ses mohl(a) podílet na sociální a humanitární práci v České republice i v zahraničí. Pracovat můžeš jako humanitární pracovník (časem jako koordinátor zahraniční pomoci), jako odborný sociální pracovník/asistent/kontaktní pracovník v sociálních službách nebo jako poradce v sociálních službách.

Získáš totiž kvalifikaci pro výkon zákonem regulovaného povolání sociálního pracovníka, která ti otevře dveře mnoha institucí a organizací.

Uplatnění můžeš najít v humanitárních organizacích jako jsou Charita ČR, ADRA, Člověk v tísni apod., ale také v institucích a organizacích, které se věnují sociální práci s různými cílovými skupinami v České republice.

Jaké bude studium?

Budou se tě týkat tyto bloky:

 • povinné předměty společného základu sociální práce
 • povinné předměty odborného zaměření
 • odborná praxe
 • cizí jazyk
 • volitelné předměty

Předměty, na které se (mimo jiné) můžeš těšit:

 • Úvod do mezinárodní pomoci a spolupráce
 • Teorie a metody sociální práce
 • Globální problémy
 • Projektový management
 • Religionistika a spiritualita současných mimo křesťanských náboženství
 • Humanitární ochrana
 • Rozvojová spolupráce
 • Psychologie
 • Etika sociální práce
 • Supervize v sociální práci
 • Poradenství a krizová intervence

Kromě přednášek, seminářů a cvičení realizovaných formou modulového a projektového učení ti nabídneme i další netradiční výukové aktivity: zátěžový výcvik, psychosociální výcvik a také výcvik v poskytování psychologické první pomoci.

Obsah studijního programu odpovídá standardům vzdělávání v sociální práci a zahrnuje základní obsah vzdělávání v mezinárodní humanitární pomoci inspirované Network on Humanitarian Assistance.

Praxe

Podstatnou část tříletého studijního programu tvoří praxe – najdeš ji v každém ročníku. Po praxích, kterými projdeš v českých organizacích, bude následovat dvanáctitýdenní praxe, z níž větší část absolvuješ v zahraničí.

Naši studenti jezdí na praxi do nejrůznějších organizací jak v zemích EU, tak mimo EU (např. do Arménie, Gruzie, Mongolska, Ugandy, na Haiti nebo Ukrajinu). Na praxi odjedeš v zimním semestru 3. ročníku. I kvůli tomu věnujeme velkou pozornost výuce cizích jazyků.

Zařídíme, aby ses setkal(a) s řadou odborníků, kteří působí přímo v terénu. Během studia se seznámíš se specifickými problémy a etickými dilematy spojenými s poskytováním humanitární a zahraniční pomoci.

Jak budou vypadat přijímačky?

Máš složenou maturitní zkoušku? Výborně! Pak se můžeš hlásit na náš studijní program. Nabízíme jej ve spolupráci s CARITAS – Vyšší odbornou školou sociální v Olomouci. Elektronickou přihlášku je tedy nutné podat ve stejném termínu i na tuto školu (www.caritas-vos.cz). Přijetí a zápis ke studiu na CARITAS je podmínkou k přijetí na CMTF UP.

Více z naší fakulty

Zajímají tě další studijní programy v nabídce naší fakulty?

Univerzita a město

Olomouc si zamiluješ! Je nejlepší město, kde můžeš prožít své studentské roky. Město plné kaváren, divadel, sportovních, společenských i kulturních akcí. Centrum je historické, zároveň moderní. Kolem něj se rozkládají parky. V létě se osvěžíš u jezera (Poděbrady) nebo se vyvětráš na kopci u baziliky na Svatém Kopečku. Kolem města najdeš desítky kilometrů cyklostezek, pevnosti, rozhledny, zámky či hrady.

Chceš se dozvědět více o studentských organizacích, ubytování na kolejích či projektu Zaparkuj?

Z našeho světa

Fotogalerie

Videogalerie